His performance in his plays got him noticed and he received an offer to act in a television serial called Chal Navachi Vachal Vasti.
There was no looking back after that.

Name of Serial Director Year

Marathi


1. Chal Navachi Vachal Vasti Vinay Apte 1989
2. Sangharsh Gautam Adhikari 1990
3. Bholaram Mohan Kaul 1993
4. Kalpant Dr. Satish Rajmachikar 1994
5. Paul Khuna Amol Palekar 1994

Hindi


6. Imtihaan Ravi Rai 1994
7. Ashes and Diamonds Vikas Desai 1994
8. Sailaab Ravi Rai 1995
9. Life Line Pratima Kulkarni 1995
10. Adhikar Lekh Tandon 1996
11. Thoda Hai Thode Ki Zaroorat Hai Ravi Rai 1996
12. Jhoota Sach Vikas Desai 1997
13. Teacher Ravi Rai 1997
14. Abhimaan Rakesh Sarang 1998
15. Hukumat Rakesh Sarang 1999
16. Dil Chahata Hai Arvind Babal 2000
17. Your Honour Kavita Chaudhury 2001